ARGUVAN DOĞAL TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

S.S. Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2019 yılında kurulmuştur.
Kooperatif, insanların halk dilinde “imece usulü” denilen yöntemle, gönüllü olarak bir araya gelerek, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını gerçekleştirdikleri kuruma verilen addır.

Arguvan Doğal marka adı ile ön plana çıkan S.S. Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, eşsiz türküleri ile nam salmış Türkü Diyarı Arguvan’da ezberleri bozan bir çalışma ve gayret içerisindedir. Malatya’nın tahıl ambarı olan Arguvan ilçemizde yapılan çalışmalar ile bulgurumuzun değerini bölgelere yayarak tanınırlık oranını geniş kitlelere ulaştırmaktır. Amacımız, ortakların, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini, kalkınmalarını sağlamak, üretimde bulunmalarını teşvik etmek ve desteklemek, ürettikleri ürünleri pazarlamak, yeni iş alanları açarak ortaklara kazanç imkanı yaratmak ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.

Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin hedefi; Arguvan’ın bütün mahallerindeki üreticileri bir araya getirerek, bölgemizde bir örneği daha olmayan bir örgütlenmeyle üretimi ve kaliteyi arttırarak ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmada Türkiye’ye mal olmuş değerli Arguvan’lı bilim insanlarımız başta olmak üzere Arguvan’a gönül vermiş iş insanlarımızdan doktorlarımıza, mimar-mühendislerimizden, hukukçularımıza ve daha sayamadığımız birçok iş dalında kendini ispatlamış kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle yolumuza devam ediyoruz.

            Günümüz şartlarında ancak yerel yönetimlerin desteği ve önderliği ile bu oluşumun ortaya çıkabileceği bilinci ile çıktığımız bu yolda amaç ve hedeflerimizi şu şekilde belirledik.

-           İlk olarak yöre halkımıza, kooperatifçiliğin sağlayacağı fayda ve kazançları anlatarak kooperatifçilik bilincini geliştirmek,

-           Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için toplu alımlar yaparak (ilaç, mazot, gübre, tohum) ortaklarına kar elde ettirmek,

-           Kaliteyi artırmak ve doğallığı sağlamak için teknik destek vermek ve denetimlerini yapmak,

-           Kredi, hibe ve desteklerden faydalanmaları için gerekli devlet kurumları ile iletişim halinde olmak,

-           Sözleşmeli üretim ile ortakların ürettiği ürünlere alım garantisi sağlayarak hak ettiği fiyattan satın almak,

-           Aracı ve komisyoncuları ortadan kaldırarak ürünlerin üreticiden direkt tüketiciye ulaşmasını sağlamak,

-           Ürünleri işleyerek katma değer sağlamak ve ‘’Arguvan Doğal ‘’ markası altında paketli olarak satışa sunmak,

-           El ve ev sanatlarını ile tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almak,

-           Alternatif ürün çalışmaları yapmak.

       Yönetim ve denetim organlarını tüm ortaklar ile birlikte belirleyerek hedeflenen bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için şeffaf, denetlenebilir ve tüm ortakların çıkar ve menfaatlerine uygun hareket eden yönetim anlayışıyla Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifini gelecek nesillere aktararak; kalkınmayı, gelişmeyi, kültürümüzü yaymayı ve yaşatmayı, kadınları ve gençleri üretime katmayı, köyden kente göçü önlemeyi, iş imkânı sağlamayı, alın terinin hak ettiği kazançları elde etmesini hep birlikte bir araya gelerek başaracağız.

ARGUVAN DOĞAL SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Sayfayı paylaş