Haziran 2024 meclis toplantısı

2024 Yılı Haziran  Ayı 2.Birleşim Meclis  Toplantısı 06.06.2024 tarihinde perşembe  günü saat 10:00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır
Gündem :
1-Açılış ve yoklama.
2-Arguvan İlçesi Yeni,Tepebağ ve Dolaylı  Mahalleri için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulamalı Revizyon İmar planının, İmar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3-Dilek ve Temenniler.
4-Kapanış.

Sayfayı paylaş