Arguvan belediyesi Mayıs 2024 meclis toplantısı duyurusu

2024 Yılı Mayıs   Ayı Meclis  Toplantısı 07.05.2024 tarihinde salı  günü saat 10:00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır
Gündem :
1-Açılış ve Yoklama.
2-Bir önceki karar özetlerinin görüşülmesi.
3-2023 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-93179816-000-5166 sayılı yazısında belirtilen İçmece mahallesi için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının  görüşülmesi.
5-Belediyemiz Norm kadro cetvelinde boş bulunan Muhtarlıklar Müdürlüğünün kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.
6-Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 4790 sayılı yazısında belirtilen Belediyemizde 2024 mali yılı içerisinde kısmi  zamanlı olarak çalıştırılan kısmi zamanlı sözleşmeli Avukatın 24/04/2024 tarihinde 239 yevmiye numaralı azilnamesi ile görevinden ayrılması ile birlikte yerine yeniden göreve başlayan kısmi zamanlı  (1 adet Avukat ) ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi
7-Santepe Plastik, Kimya A.Ş.’ ne Yönetim kurulu üyesi ataması yapılmasının görüşülmesi.
8-Karakaya baraj gölü kültür ve turizm gelişim bölgesi alt yapı hizmet birliğine asil ve yedek Meclis üyesi seçiminin görüşülmesi.
9-Malatya Belediyeler Birliğine asil ve yedek Meclis üyesi seçiminin görüşülmesi.
10-İç Anadolu Belediyeler Birliğine asil ve yedek Meclis üyesi seçiminin görüşülmesi.
11-Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine asil ve yedek Meclis üyesi seçiminin görüşülmesi.
12-İlçemiz Atatürk İlköğretim Okulu bünyesindeki anasınıfına 1 adet elektrikli süpürge hibe edilmesinin görüşülmesi
13-Ataması yapılan meclis üyesi Belediye Başkan Yardımcısının maaşının belirlenmesinin görüşülmesi
14-Dilek ve Temenniler
15-Kapanış

Sayfayı paylaş