TARİHÇE

Arguvan İlçesi; Malatya iline 70 km mesafede bir asfalt yolla bağlıdır. Kuzeyinde Sivas’ın Divriği İlçesi sınırı, batısında Hekimhan, güneybatısında Yazıhan, doğusunda Elazığ sınırı bulunur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya İline bağlı bir ilçe olan Arguvan, doğu ve kuzeydoğuda Arapgir, batıda Hekimhan, kuzeyde Sivas ile Divriği ilçesi, güneyde Malatya Yazıhan İlçesi ve Elazığ(Fırat Nehri- Karakaya Baraj Gölü)ile çevrilidir. İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Büyük bir bölümü Sivas’ta bulunan Yama Dağı’nın uzantıları ilçe topraklarını engebelendirmektedir. Arguvan İlçe merkezi yerleşim alanı heyelandan dolayı birkaç defa yer değiştirmiştir.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, baklagillerdir. Yörede  Arguvan/Narmikan Kavunu adıyla yetiştirilen susuz kavunu meşhurdur. İlçenin ekonomisinde en büyük önemi meyvecilikte kayısı ve elma yetiştiriciliği taşımaktadır. Dağlardaki yaylalarda hayvancılık yapılmaktadır.

Osmanlı döneminde Tahir Bucağı adı ile Arapgir’e bağlı olan Arguvan, sonradan ilçe olarak Diyarbakır’a bağlanmış 1873 yılında da Tahir adıyla Keban’a bağlı bir nahiye haline getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla merkez ilçesi olarak Malatya’ya bağlanmış, 1954 yılında Tahir nahiyesi merkez olmak üzere, Arguvan ismi ile Malatya iline bağlı bir ilçe konumuna getirilmiştir.

Orta Asya’da Argunlar isminde bir Türk Kavmi bulunmaktadır. Arguvan halkı bu kavimden ayrılmış ve Anadolu’ya gelen ilk Türk kavmidir. Argun ismi değişikliğe uğrayarak Arguvan olmuştur.

On üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair”başlığını taşıyan 6360 numara ve 12.11.2012 tarihli yasanın 1. Maddesi’nde “Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

Uzm. Antropolog/Etnoarkeolog Hüseyin ŞAHİN

Sayfayı paylaş